Pantebrevslån – beregn og hent tilbud

Forudsætninger for beregning:
Stiftelsesgebyr: 5.000 kr, Rente: 5.75%, Udbetalingskurs : 94,5

Netto pr. måned

Netto ydelsen er det beløb du reelt betaler, efter rentefradrag.
Netto kr. 0/md.

Brutto pr. måned

Brutto ydelsen er det beløb der betales trækkes på bankkontoen hver måned.
Brutto kr. 0/md.

Samlet beløb til tilbagebetaling

Det samlede beløb består af renter, kurstab, stiftelsesgebyr og tinglysningsafgift.
Samlet beløb til tilbagebetaling 0 kr.

Renter

De samlede renter der løber på lånet over hele lånets periode.
Heraf renter 0 kr.

Andre omkostninger

Tinglysningsafgift, kurstab og stiftelsesgebyr.
Heraf andre omkostninger 0 kr.

Basisbank
Rentespænd: 4,95% - 19,95%
Express Bank
Rentespænd: 3,55% - 12,67%
Resurs Bank
Rentespænd: 6,68% - 11%
SPAR
PÅ LÅNET
HENT FLERE TILBUD PÅ LÅN

Modtag de første lånetilbud indenfor 5 minutter

Email:
Tlf:
  Jeg accepterer, at Pantebrevslånberegner.dk deler mine kontaktinformationer med Digifinans. Læs mere her:  Handelsbetingelser
  Pantebrevslånberegner.dk må sende mig emails og SMS'er med information og markedsføring af produkt- og tjenesteydelser inden for kreditter på egne vegne og på vegne af Digifinans. Du kan altid trække samtykket tilbage.

JA, HENT LÅNETILBUD >>

Et pantebrevslån har ligesom et almindeligt lån renter, men det er vigtigt også at være opmærksom på de andre omkostninger der i forbindelse med optagelse af pantebrevslån, såsom stiftelsesomkostninger og gebyrer. Disse udgifter indgår i lånets “ÅOP”, lånets “årlige omkostninger i procent”. Men man skal også være opmærksom på afregningskursen (også kaldet udbetalingskursen eller udstedelseskursen), indfrielseskursen, såvel som førtidsindrivelseskursen.

I det følgende gennemgås de enkelte omkostninger forbundet med pantebrevslån, og som eksempel bruger vi en boligkøber det gerne vil købe en bolig til 1 million kr:

Pantebrevslånets rente

Renten er en løbende omkostning på lånet, det betales enten hver månedligt eller hvert kvartal. Renten på pantebrevslån ligger fra 5%-9% pr. år, afhængig af om, lånet har fast eller variabel rente lånudbyder, lånformidler, låners økonomi, værdien af og markedet for den ønskede bolig. Ved en rente på 5% vil den månedlige renteudgift være

Variabel rente

Er enten variabel, vil den være lavere end en fast rente. Til gengæld risikerer du også, at dine renteudgifter stiger – også udover hvad dit budget kan bære. Men har du god luft i din økonomi, kan du spare penge ved at bære risikoen for om renten stiger. En variabel rente ligger på 5%-7% p.a. for pantebrevslån.

Fast rente

Fast forrentede pantebrevslån vil ofte være det rette valg, men det koster også mere end lån med variabelt rente. Ved fast forrentet lån er renten fastsat gennem hele lånets levetid, og du ved med sikkerhed hvad din månedlig udgift vil være. En fast rente ligger på 6%-9% for pantebrevslån.

Stiftelseskurs

Stiftelseskursen, eller udbetalingskursen, er den kurs der bestemmer hvor meget du får udbetalt ved lånets udstedelse eller udbetaling. Derfor kaldes stiftelseskurs også for udstedelseskurs eller udbetalingskurs. En stiftelseskurs ligger typisk på ca 95. Regnestykket for et lån på 1 million kr, vil se sådan ud: (1.000.000/ 95)*100 = 1.052.631. Det vil sige at kurstabet på lånet er 52.631 kr.

Stiftelsesgebyr

Stiftelsesgebyr er det gebyr lånformidleren tager for at formidle lånet. Omkostningen for lånformidleren vil være at foretage kreditvurderingen, et arbejde der kan tage ret lang tid. Især hvis lånformidler laver en seriøs og grundig gennemgang, der tager højde for individuelle forhold og lånansøgers personlige situation. Stiftelsesgebyr ligger typisk omkring 3.000 – 6.000 kr.

Pantebrevslån – generelt

Pantebrevslån er et lån med pant i alle former for fast ejendom. Ved fast ejendom forstås en ejendom som du ejer, eller skal købe.
Fordelen ved et pantebrevslån i forhold til et banklån er, at du på et pantebrev kan aftale en fast rente og løbetid. Når du indgår en aftale om oprettelse af et pantebrev i din ejendom, kender du vilkårene for lånet i hele pantebrevets løbetid. Pantebrevet følger ejendommen og kan derfor godt overgå til en evt. ny ejer, dog med godkendelse fra kreditor.
Alle former for banklån, herunder boliglån kan opsiges fra bankens side med typisk 14 eller 30 dage varsel. Dette risikerer du ikke med et pantebrevslån.
Pantebreve oprettes typisk i ejendommens friværdi eller i forbindelse med en ejendomshandel, som en del af handelssummen.

Muligheder forbundet med et pantebrevslån.

Ved et pantebrev oprettet i ejendommens friværdi, er man selv herre over hvad pengene bruges på. Dette kan være en fordel da bankerne grundet den finansielle krise er blevet påpasselige med at låne penge ud. Står du derfor og skal bruge penge til et nyt badeværelse , boligforbedringer eller noget helt tredje, kan pantebrevslånet være et godt alternativ til de traditionelle banklån.

Sælgerpantebrev

Ved et sælgerpantebrev forstås et omsætningsgældsbevis som kan frigives som følge af ejendomshandel.
Der er her tale om en aftale mellem debitor som skriver under på han skylder kreditor et givent beløb. Debitor forpligter sig her til at betale terminerne på aftalte tidspunkter.

Ejerskiftepantebrev

Lige som ved et sælgerpantebrev, bliver ejerskiftepantebrevet frigivet i forbindelse med en ejendomshandel. Der er her også tale om et omsætningsgældsbevis. Forskellen her ligger i slutaftageren hvor det i dette tilfælde ikke er ejendomsælgeren der er kreditor, men derimod en virksomhed feks en pensionskasse, som har købt pantebrevet.
Vilkårene for oprettelse af et ejerskiftepantebrev er at pantebrevet bliver udstedt senest inden for et år fra købsaftalens indgåelse. Hvis dette ikke er tilfældet vil der i stedet være tale om et regulært pantebrevslån.

Et pantebrevslån er udstedt i forbindelse med en almindelig belåning af en ejendom. Det er her op til en selv hvad pengene skal gå til. Det vil som regel optages i friværdien. Dog kan pantebrevslån også bruges til finansieringen af hele boligkøbet.

Pantebrevsformular

Ved udarbejdelsen af pantebrevsformularen bliver dine personfølsomme oplysninger behandlet med yderste fortrolighed mellem dig og kreditor. Ved ansøgning om pantebrevslån kan der forventes en indikativ svartid inden for 2 dage.
Pantebrevet udstedes på justitsministeriets pantebrevsformular.

Lidt Juridisk viden

Rent juridisk er der en masse reglementer, som kan være behjælpelige at læse igennem, med hensyn til oprettelse af pantebreve.
Som hovedregel skal debitor betale kreditor, når kreditor forlanger det, jf. GBL § 5, stk. 1. Dog vil der i pantebrevet blive angivet hvilken form for termins afregning der tages udgangspunkt i, størrelsen af terminsydelsen og løbetiden på pantebrevet. I henhold til GBL § 3, stk 1. skal der hvis der ikke er truffet beslutning om betalingssted, ske betaling hos kreditors bopæl eller forretning, her vil der være tale om en betalingsservice, der sikre kreditor får terminsydelsen indbetalt i rette tid. I henhold til TL § 29 stk, 1. Skylder kan betale med frigørende virkning til den som står anført som ejer i tingbogen.
Ved accept på pantebrevslånet, tages der udgangspunkt i AFL § 1, og accepten anses derfor som bindende for afgiveren.

Alternativ finansiering i udkants Danmark.

Flere steder i landet, har man oplevet stilstand i handlen med fast ejendom.
Dette har vi ønsket at gøre op med, og vi kan derfor tilbyde fuldfinansiering af fast ejendom i udkants Danmark, via pantebrevslån.
Vi forsøger altid at formidle kontakten til de långivere med de bedste lånvilkår. Vi stiller her krav til vores samarbejdspartnere(ejendomsmæglere) at de inden for 24 timer, skal udarbejde et tilbud på et pantebrevslån, der opfylder kundens behov.

Ordforklaringer.

Afdragsfri Lån.

Lån hvor der kun betales renter og ingen afdrag. Lånet skal altså betales tilbage ved udløb.

Annuitetslån.

Her betales et fast beløb ved hver termins dato, indeholdende afdrag samt renter.

Serielån.

Lån hvor afdragene er faste igennem hele lånets løbetid. Rentebetalingen er her faldende.

Opsigelse.

Ved brug af pantebrevslån vil lånet fra långivers side somregel ikke kunne opsiges før tid. Dog er der visse forhold der kan muliggøre dette.

Pantebrev / Pantebreve.

Ved brug af et pantebrevslån oprettes et pantebrev / gældsbrev som er et dokument der indeholder en aftale om panteret.

Tinglysning.

I forbindelse med et pantebrevslån skal der jf. tinglysningsloven betales en tinglysnings afgift på DKK. 1660+1,5% af pantebrevets hovedstol.

Trods det lave rente niveau og at det aldrig har været billigere at låne penge til køb af fast ejendom er der stadig mange der får nej i banken og derfor er pantebrevslån et godt alternativ.

Hvorfor skal et pantebrev tinglyses ?

Lige som så meget andet skal et pantebrev i forbindelse med et pantebrevslån tinglyses for at sikre panthaver mod senere tinglyste pantrettigheder.
Grundlaget for selve tinglysningen er når et dokument anmeldes til tinglysning indholdende oplysninger om vedkommende, ejendommens matrikel nr, samt hovedstol.

Tinglysning af pantebreve til realkreditinstitutter, som er godkendt af staten og pantebreve til pengeinstitutter , hvis pantebrevet udelukkende indgår som sikkerhed for udstedelse af særligt dækkende obligationer kan tinglyses, uanset størrelsen af rente og lignende ydelser samt lånets fordeling på de enkelte afdrag ikke er endelig fastsat, såfremt pantebrevet indeholder bestemmelser om , på hvilke betingelser en senere fastsættelse eller regulering heraf skal finde sted.

Udvikling i udlånsmarkedet

Siden finanskrisen brød ud i 2008, har vi været vidne til faldende renter, som har medført at vi i dag kan låne penge til køb af fast ejendom billigere end nogensinde.
Med et historisk lavt renteniveau skulle man altså tro det ville være lettere at opnå belåning af fast ejendom i hele landet. Dette er dog ikke altid tilfældet og med realkreditinstitutternes holdning til at ejendomme med en handelsværdi under 500.000 ikke er ønsket eller ejendomme der estimeres ikke at kunne gensælges inden for 6 måneder, har vi et ganske betydeligt hul i markedet som er med til at affolke yderområderne endnu mere. 1
Dette skyldes til dels, at realkreditinstitutterne estimerer at billige ejendomme i udkants Danmark vil være svære at sælge og at et eventuelt gensalg kan være forbundet med risiko i form af tab.
Tager vi et kig på de befolkningsfremskrivninger der er udarbejdet af Danmarks statistik for perioden 2013-2023 fremgår det tydeligt, at folk flytter til de større byer og befolkningstallet i udkantsområderne dermed vil falde markant.
I de områder hvor folk fraflytter vil det betyde længere liggetider for boliger til salg.
Dette kombineret med uvillige banker der ikke ønsker at låne til disse områder medfører at folk skal få det finansieret på anden vis.
Dette kan feks gøres ved oprettelsen af et sælgerpantebrev kombineret med et pantebrevslån.

Dette kan altså betragtes som et godt alternativ til at få løst flere bolighandler rundt omkring når kunden har fået nej hos realkreditten eller banken.
Tager vi et historisk tilbageblik på Nationalbankens udlånsrente er det tydeligt, at den siden finanskrisen er faldet voldsomt.
Hvor renten i de tidlige 90ére stagnerede helt oppe mod 15% var pantebrevslån en meget almindelig finansieringsform. Dengang var der nemlig ikke den store forskel på renteniveauet mellem realkredit og alternativ finansiering.
Dette har betydet, at de steder hvor folk kan benytte sig af de billigere realkreditlån er boligpriserne skudt i vejret og liggetiderne er så godt som ikke eksisterende. Et eksempel på dette er bolighandlerne i københavnsområdet 4 hvor vi efter mange års efterslæb er kommet op på priser der ligger over niveauet tilbage i 2007, mens vi på Lolland kan se ejendomme der sælges til priser langt under den offentlige vurdering.

Risikomærkning af lån.

Alle udbydere af lån skal oplyse om risikoen ved de forskellige lånetyper.
Her blive de forskellige former for lån, boliglån, pantebrevslån risikomærket med forskellige farver Grøn, Gul og Rød.
Grøn gives når lånet i hele løbetiden afdrages og er fast forrentet eller variabelt forrentet med renteloft.
Gul gives når lånet eller kreditten igennem hele løbetiden er afdragsfri eller variabelt forrentet.
Rød gives når lånet udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, når det optages i anden valuta end DKK & EUR, eller når lånet ikke kan indfries til kurs 105,00 eller derunder efter 9 år eller på et senere tidspunkt.