Blog

Gratis Retshjælp

Se den fulde oversigt over advokathjælp på https://gratisadvokathjaelp.dk. Advokatvagt Advokatsamfundet / Advokatvagt Find en advokat udfra valgte søgeparametre. Advokatvagten kan man ikke ringe til, men skal møde op personligt. Listen…

Typer af pantebreve

Ejerpantebrev er en ofte benyttet form for pantebrev. Det betyder egentlig at ejer af boligen både er debitor og kreditor, og retten som kreditor stilles som sikkerhed for et lån…

Pantebrevslån rente

Til at starte med skal man ved optagelse af et pantebrevslån, beslutte sig for, om renten skal være variabel eller fast. Hos udenombanken fås et 25-årigt fastforrentet pantebrevslån for mellem…