RKI og pantebrevslån

RKI er ikke i sig selv en hindring for at optage lån i boligen. Som minimum bør du dog være ejer af en bolig, som har friværdi at gøre godt med. Såfremt du ønsker at købe en bolig mens du er registreret i RKI vil det til gengæld blive meget svært.

En samlet afdrags/gældsafviklingsafalte bør være plads før du stifter yderligere gæld.