Kategori: Pantebrevslån

Udnyt friværdien med et pantebrevslån

Har du friværdi i boligen, det vil sige at boligen er mere værd end din samlede gæld stiftet med sikkerhed i boligen. Selvom du i en årrække har benyttet afdragsfri lån, kan du opleve at der som resultat af stigende boligpriser et opstået en mængde friværdi i din bolig. Lånet vil man typisk bruge til, […]

Læs mere

Typer af pantebreve

Ejerpantebrev er en ofte benyttet form for pantebrev. Det betyder egentlig at ejer af boligen både er debitor og kreditor, og retten som kreditor stilles som sikkerhed for et lån – også kaldet underpant. I praksis er fordelen ved ejerpantebrev, at det kan genbruges, hvorfor man sparer den variable del af tinglysningsafgiften. Sælgerpantebrev Sælgerpantebrevet er […]

Læs mere

Tinglysning af pantebrevslån

Der er ikke lovkrav om, at pantebrevslån skal tinglyses – men enhver kreditor vil vide, at sikkerhed uden tinglysning ikke er meget værd. Tinglysning sikrer at fremtidige långivere/kreditorer, kan tjekke for tidligere gæld i boligen, for at sikre at friværdien nu også er til stede. Dette tjek vil blive gjort omsonst, såfremt boligejer har udstedt […]

Læs mere

RKI og pantebrevslån

RKI er ikke i sig selv en hindring for at optage lån i boligen. Som minimum bør du dog være ejer af en bolig, som har friværdi at gøre godt med. Såfremt du ønsker at købe en bolig mens du er registreret i RKI vil det til gengæld blive meget svært. En samlet afdrags/gældsafviklingsafalte bør […]

Læs mere

Pantebrevslån sammenlignet med banklån

Et banklån er ofte billigere end et pantebrevslån, men det er ikke ualmindeligt at banken siger nej, hvorfor pantebrevslån er et gængs og udmærket alternativ. Men man skal være opmærksom på at renter på pantebrevslån er betydelig højere end på eksempelvis realkreditlån. Et fastforrentet realkreditlån kan i 2019 fås for omkring 2-3%, mens et tilsvarende […]

Læs mere

Pantebrevslån rente

Til at starte med skal man ved optagelse af et pantebrevslån, beslutte sig for, om renten skal være variabel eller fast. Hos udenombanken fås et 25-årigt fastforrentet pantebrevslån for mellem 6.5%- 8.50%. hos ekredit ligger samme rentespænd på 6%-9%. På et variabelt forrentet lån er udenombanken.dk med et forventet renteniveau på 5%-7% en anelse lavere […]

Læs mere

Pantebrevslån og realkredit

De fleste bolighandler finansieres ved realkreditlån, som er baseret på obligationer udstedt af realkreditinstituttet. Her kan max 80% af købesummen finansieres, mod hele 95% af købesummen via pantebrevslån. Ofte er realkreditlån billigere end pantebrevslån. Pantebrevslån kan dog være relevante alternativer såfremt: Du skal låne under en halv million: Stiftelsesomkotsninger til realkreditlån er typisk ret høje […]

Læs mere

Hvad er pantebrevslån?

Pantebreve ligger til grund for langt de fleste lån af de lån med sikkerhed i bolig der optages i Danmark, hvad enten der er tale om realkreditlån, boliglån eller privat pantebrevslån. Med et pantebrev får långiver (typisk en bank eller pantebrevsselskab) sikkerhed (pant)  for lånet i din bolig, sådan at hvis du ikke kan betale […]

Læs mere

Boliglån og boligfinansiering

Langt de fleste bolighandler gennemføres ved hjælp af finansiering fra realkreditinstitutter og banker/pantebrevsselskaber. Normalt belånes op til 80% af købssummen i et realkreditselskab, såsom Realkredit Danmark, Nykredit, BRF Kredit eller Total Kredit. De næste 15% finansieres af pantebrevsselskaber eller banker og denne del af lånesummen kaldes ofte for et pantebrevslån elle ret boliglån (typisk når […]

Læs mere