Typer af pantebreve

Ejerpantebrev er en ofte benyttet form for pantebrev. Det betyder egentlig at ejer af boligen både er debitor og kreditor, og retten som kreditor stilles som sikkerhed for et lån – også kaldet underpant. I praksis er fordelen ved ejerpantebrev, at det kan genbruges, hvorfor man sparer den variable del af tinglysningsafgiften.

Sælgerpantebrev

Sælgerpantebrevet er en særlig form for boligfinansiering, og er et lånedokument der giver sælger af en bolig sikkerhed i den han/hun sælger. Et Sælgerpantebrev betyder at køber har lånt et beløb til at købe hele eller dele af en bolig af sælger. Reelt betyder det, at lånet udbetales i form af en bolig, fremfor som en overførsel af kontante midler. Således får sælger betaling for boligen i aftalte rater med tillæg af renter. I praksis benyttes det efterhåneden sjældent som direkte finansiering, eftersom sælger oftest vil have hele provenuet udbetalt, til at finansiere næste boligkøb. Derfor kan sælgerpantebrevet ”sælges” videre til en bank eller udlånsvirksomhed, et pantebresselskab, som , dermed har sikkerhed i boligen for et udbetalt lån.

Afgiftspantebrev

Et afgiftspantebreve er en særlig for pantebrev, der kan give mulighed for, at spare tinglysningsafgift ved optagelse af nyt lån. Du kan have mulighed for benytte dette, såfremt der på din bolig ligger et ”parkeret” papir-pantebrev med et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag eller du kan omdanne et ”alm” pantebrev i forbindelse med indfrielse af et pantebrevslån. Såfremt du skal låne penge i boligen igen på et senere tidspunkt, kan du med fordel genbruge dette afgiftspantebrev, og slippe for tinglysningsafgift på 0,6% af hovedstolen + 1.660 kr.