Handelsbetingelser

Følgende vilkår og betingelser beskriver de gældende vilkår for brug af Pantebrevslånberegner.dk. Som bruger accepterer automatisk disse vilkår og betingelser ved indsendelse af formular.

§ 1. Virksomhedens oplysninger

Go-IT ApS (“Pantebrevslånberegner”)
CVR-nr. 30819985
Poppel Alle 71
3500 Værløse

info@pantebrevslånberegner.dk

§ 2. Ydelsen

Formålet med indsamlingen af dine kontaktinfo er, at kontakte flere udlånere, der så indhenter yderligere oplysninger til udarbejdelse af et uforpligtende lånetilbud. Dette sker automatisk efter udfyldt låneansøgning hos vores partener, Digifinans.

a) Pantebrevslånberegner vil videresende dine kontaktinfo under iagttagelse af GDPR efter indsendelse af formular.

b) Pantebrevslånberegner er ikke pantebrevsselskab eller udlåner, og indestår og garanterer derfor ikke for resultatet og/eller indhold af fremsendte lånetilbud. Pantebrevslånberegner er udelukkende formidler af kontakt til Digifinans, der hver agerer uafhængigt af Pantebrevslånberegner.dk i forhold til et konkret lånetilbud.

c) Lånetilbud er gratis og uforpligtende for brugeren.

d) Pantebrevslånberegner kan ikke garantere at det lykkes at få udarbejdet et lånetilbud, men Pantebrevslånberegner vil arbejde på, at det lykkes.

g)Endvidere accepter du, at Pantebrevslånberegner må formidle dine oplysninger mod betaling til Digifinans.

§3 Dine rettigheder

a) Handelsbetingelserne godkendes af brugeren direkte på pantebrevslånberegner.dk i forbindelse med bestillingen af lånetilbud.

b) Så snart du har udfyldt formularen, og godkendt handelsbetingelserne, formidles dine kontaktoplysninger til Digifinans, hvorfor en fortrydelsesret i form af tilbagekaldelse af oplysninger ikke længere er mulig. Det må i dette tilfælde være din opgave at gøre opmærksom på overfor det Digifinans der efterfølgende kontakter dig, at du ikke længere ønsker at få et lånetilbud.

c) Du kan til enhver tid kontakte os på info@pantebrevslånberegner.dk, og ved angivelse af navn og email, bede om, at få udleveret dine registrerede data, såvel som bede om, at vi sletter dem fra vores interne systemer.

d) Pantebrevslånberegner indestår for, sikker og fortrolig opbevaring af dine data

e) En bestilling af lånetilbud på pantebrevslånberegner.dk, medfører ingen ret til at modtage lånetilbud eller hertil knyttet tilbud om belåning af bolig.

§4 Pantebrevslånberegner’s ansvar og forpligtelser

a) Pantebrevslånberegner indestår for sikker opbevaring af dine data.

b) Pantebrevslånberegner behandler alle informationer fortroligt. Udover hvad der må følge af indsatsen med at få opnå lånetilbud, videregives oplysninger ikke til tredjemand.

c) Pantebrevslånberegner er udelukkende en formidlingsportal, og påtager sig derfor intet ansvar for kontakten og resultatet heraf, herunder om det lykkes at opnå lånetilbud. Pantebrevslånberegner påtager sig ej heller intet ansvar for eventuelle efterfølgende aftaler mellem pantebrevsselskab og brugeren, såvel som Pantebrevslånberegner heller ikke tager eller har ansvar for eventuel brud på en sådan aftale. Pantebrevslånberegner tager heller ikke ansvar for eventuelle indirekte skader eller tab som følge af indgåelse af aftale mellem brugeren og udlåner fundet via Pantebrevslånberegner og Digifinans.

d) Pantebrevslånberegner er ansvarsfri og udenfor erstatningsansvar for tab som følge af IT –nedbrud, beskadiget eller manglende data, lovindgreb, terror, hærværk, force majeure, strøm- eller telesvigt eller hacking/phishing angreb, uanset om Pantebrevslånberegner skulle være led i årsagerne hertil.

e) Pantebrevslånberegner indsamler cookies jf. vores privatlivs- og cookiepolitik.